KORNETT (10) øvelser

10.3.

10.9.

10.15.

10.16.

10.17.

10.25

10.28

10.29

10.30

10.31

10.33